Henrik Rydengård

  • Affärs- och IT-konsult med teknisk förankring inom: bygg- och anläggningsteknik – mekanisk verkstad
  • Hjälper företag och organisationer i förändring.

the-oresund-bridje

The Way to Flow – Vägen till framgångsrika affärer!

Intresset för att driva förändring, har genom åren utvecklats till ett eget koncept – The Way to Flow – en metodik med användbara verktyg för ett bättre och mer stimulerande affärsmannaskap.

Framgång handlar i sin enkelhet om att förverkliga på förhand fastställda mål och drömmar, i praktiken om tydliga leveranser och effektmål, men även mod att ändra [vid var tid] förlegade tankesätt.

Läs mer under respektive kompetensområde i menyn.

Mvh.

Henrik Rydengård
Henrik Rydengård AB


LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rydengard

 

Henrik Rydengård AB (HRAB) kan erbjuda ett brett spektra av produkter och tjänster kopplade till projekt, företagande och affärsutveckling, bra på förändring, start och etablering av nya affärsidéer.

Aktiebolaget äger, utvecklar och förvaltar programstrukturer – iSAFE® – för att underlätta tekniskt underhåll och ett antal vanligt förekommande analys och beslutsprocesser, verktyg som följer i uppdraget.

 

 

Copyright:
Utan skriftligt medgivande från Henrik Rydengård AB får publicering eller kopiering av innehållet på webbplatsen endast ske i sin helhet.

Lämna ett svar