Business Management

För mig handlar Business Management om affärsförståelse, helhetsperspektiv och verktyg för att analysera och utveckla en lönsam affärsverksamhet.

Ett både operativt och strategiskt arbete, där ny informationsteknik ger nya möjligheter att framgångsrikt lyfta verksamheter till betydligt högre nivåer.

Management from a Ferris wheel perspective.

Figur: Management from a Ferris wheel perspective.

Mina specialiteter inom området är:

  • Affärssystem, nyckeltal och rapporter
    – Hur får jag bättre kontroll över verksamheten, skapar handlingskraft och kan planera bättre?
  • Affärsprocesser
    – Hur arbetar jag med flöden, strukturer och processer för att skapa stabilitet och trygghet i företagets relationer?
  • Test och kvalitetssäkring
    – Hur arbetar jag med kravhantering och test vid uppgradering eller införande av nya system?