Business Management

För mig handlar Business Management om affärsförståelse, helhetsperspektiv och verktyg [ekonomihantering, relevanta nyckeltal (dashboards) etc.] för att analysera och utveckla en lönsam affärsverksamhet.

Ett både operativt och strategiskt arbete, i [mätbar] balans mellan kvalité , tid och pengar.

 

Workshops:

  • Affärssystem, nyckeltal och rapporter
    – Hur får jag bättre kontroll över verksamheten, skapar handlingskraft och kan planera bättre?

  • Affärsprocesser
    – Hur arbetar jag med flöden, strukturer och processer för att skapa stabilitet och trygghet i företagets relationer?

  • Test och kvalitetssäkring
    – Hur arbetar jag med kravhantering och test vid uppgradering eller införande av nya system?