Master Data Management

Master Data Management (MDM) handlar om att ta fram en strategi för att digitalt hantera verksamhetens information – The Golden Record – och för att säkerställa rätt information på alla ställen.

Digitaliseringen pågår för fullt. Utvecklingen går snabbt och den skapar stora möjligheter för service- och teknikföretag att bli både mer effektiva och mer hållbara.

Aktiebolaget (HR AB) äger, utvecklar och förvaltar programstrukturer för att underlätta tekniskt underhåll, analys och beslutsprocesser.

 • iSAFE® DB – är en molnbaserad instegstjänst inom datalagring för att komma igång med MDM – ett smart sätt att underlätta tekniskt underhåll, analys och beslutsprocesser.

  – komponent- och anläggningsdata
  – dokumenthantering (ritningar, scheman etc.)
  – service- och arbetsorderhantering
  – miljö- och kvalitetsdata
  – kundinformation
  – information om leverantörer
  – persondata
  – annan information som är affärskritisk för ditt företag