Mentorskap med karriärplanering

Mentorskap med karriärplanering är ett område som ytterst handlar om att lyssna in och att ge perspektiv på olika situationer, ibland även privat. Vi lyfter fram Jaget. Vad som kännetecknar ett inspirerande ledarskap och varför just Du kommer lyckas med dina drömmar.

 • | The Way to Flow™
  – Verktyg och bärande principer för ledarskap!

Detta är ett HR-uppdrag som ofta löper parallellt med annat uppdrag, där vi i coachande samtal systematiskt utvecklar dina personliga bärande principer för ledarskap. Målet är förutom förmågan till ett genuint ledarskap, även ökad självkänsla, motivation och initiativförmåga.

Exempel på det skrivna ordets styrka. FT2013

Aktiv karriärplanering brukar även resultera i bättre förmåga att marknadsföra sig själv internt, såväl som externt.

 • Flow
  – En positiv attityd är alltid en bra början!
  – Varför är vissa utmaningar mer stimulerande än andra?
  – Genomförande, reflektion och eftertanke.
 • Personligt Ledarskap
  – Hur ser din personliga drömlista ut?
  – Tiden som din bäste vän och konsten att prioritera.
  – Lycklig och framgångsrik!
 • Projektledning
  – Mål, milstolpar, grindar och staket.
  – Strategier och beslut.
  – Planering.