Programmering

62.010 Dataprogrammering
Omfattar:
skriva, ändra, prova och stödja programvaror i samband med programmering
utformande av struktur och innehåll hos, samt/eller skrivandet av nödvändig datakod för att skapa och tillämpa i:
-systemprogramvara (inklusive uppdateringar och ändringar)
-programvaruapplikationer (inklusive uppdateringar och ändringar)
-databaser
-webbsidor
kundanpassa programvara, dvs. ändra och konfigurera en befintlig applikation så att den fungerar med kundens datasystem